Dimensionering av förband och knutpunkter – Online 2021


2021-06-22 | Sista anmälningsdag: 2021-06-21
Utformning och dimensionering av förband och knutpunkter är svåra att bemästra, dessutom har de stor inverkan på stommens totalkostnad. Här finns det möjlighet att via Microsoft Teams lära mer i ämnet under två halvdagar den 22:a och 23:e juni.

Vi tar bland annat upp följande ämnen:
• Översikt av standarden SS-EN 1993-1-8
• Klassificering av knutpunkter
• Skruvförband
• Svetsförband
• Ändplåtsförband
• Dimensionering av skruv- och svetsförband
• Dimensionering av ändplåtsförband
• Krav och förutsättningar på förband enligt SS-EN 1090-2
• Dimensionering av olika detaljtyper
• Beräkningsexempel
• SBI:s Detaljhandbok – Innehåll och omfattning
• Introduktion till beräkningsprogrammet SBI Steel Connections
• Stöd för dimensionering av detaljer

Kursledare
Wylliam Husson, ProDevelopment (huvudförfattare till SBI:s Detaljhandbok)

Kostnad
Medlem i SBI: 3 500 kr (ex moms)
Övriga: 4 500 kr (ex moms)

Online
Kursen kommer att genomföras via Microsoft Teams. Länk till kursen skickas strax innan kursstart.

Tid
Kl. 09:00-12:00 tisdag och onsdag den 22:a och 23:e juni.

Till anmälan