Bjälklagsbalkar

Kurs om bjälklagsbalkar av typ HSQ. Kursen går igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem med denna typ av balkar samt viktiga aspekter. Dimensionering av bjälklagsbalkar gås igenom med beräkningsexempel under dag två och dagen avslutas med dimensionering för brandlastfall.
2021-04-20 - 1970-01-01 00:00 | Sista anmälningsdag: 2021-04-19 00:00

Kurs om bjälklagsbalkar av typ HSQ. Kursen går igenom hur konstruktören kan tänka kring utformningen av ett stomsystem med denna typ av balkar samt viktiga aspekter. Dimensionering av bjälklagsbalkar gås igenom med beräkningsexempel under dag två och dagen avslutas med dimensionering för brandlastfall. 

20 april 09:00 – 12:00: Introduktion och stomsystemsutformning

Generell – 50 minuter
Thomas Axelsson

 • Kort historik
 • Integrerade bjälklagsbalkar – typer/varianter

Dimensionering – 50 minuter
Thomas Axelsson 

 • Att tänka på vid dimensionering – Spännvidder/Ekonomi
 • Deformationer

Detaljutformning – 50 minuter
Thomas Axelsson

 • Detaljer balkar
 • Detaljer anslutningar
 • Montering

21 april 08:30 – 12:00: Dimensioneringsberäkningar  

Statisk bärförmåga – 120 minuter
Torsten Höglund

Bärförmåga i brandlastfall – 90 minuter
Jörgen Thor

 • Allmänt om brandpåverkan på konstruktioner
 • Krav på brandteknisk klass på bjälklagsbalkar i flervåningsbyggnader
 • Laster vid lastfallet brand samt bärförmåga vid förhöjda temperaturer
 • Beräkning av uppkomna ståltemperaturer vid brand baserat på en konstruktions sektionsfaktor F/A
 • Speciella temperaturförutsättningar för HSQ balkar
 • Hattbalkar av samverkanstyp

Kursledare

Thomas Axelsson: Civilingenjör med över 30 års erfarenhet från bland annat Skanska och Benders Byggsystem. 

Torsten Höglund: Professor emeritus i Stålbyggnad.

Jörgen Thor: Teknisk doktor som är expert på brandskyddsfrågor. Grundare av Brandskyddslaget. 

Kostnader:  
Medlem i SBI: 3.500 kr 
Övriga 4.500 kr