SEMI-COMP+


Programvara för dimensionering av bärverksdelar (balkar/pelare) enligt Eurokod och enligt den nyutvecklade metoden för semikompakta tvärsnitt.