Samverkansbroar med elementbyggda farbanor

Pris: 500 krMedl.pris: 350 kr

Författare: P Collin, B Johansson, H Pétursson
Utgivningsår: 1998
Artikelnr: P165 Kategori:

Beskrivning

Publikationen beskriver olika effektiva sätt att bygga samverkansbroar med stålbalkar och prefabricerade farbaneelement av betong. Konceptet är konkurrenskraftigt i jämförelse med konventionella lösningar, särskilt då hänsyn tas till trafikantnytta. Exempel på utförda projekt i Sverige och övriga världen redovisas, samt fullskaleprovningar av farbaneelementen.