Bränder i lätta industri- och hallbyggnader – Förslag till försäkringsmodell

Pris: 300 krMedl.pris: 210 kr

Författare: A Ranby
Utgivningsår: 1994
Artikelnr: P145 Kategori:

Beskrivning

Publikationen redovisar hur dagens försäkringspremier påverkas av i väggar och tak ingående material samt presenterar olika aspekter på detta system. Vidare redovisas en ny modell för byggnadsklassificering där alla ingående faktorer väges mot varandra och räknas samman på ett mer funktionellt sätt.