Världens första byggnad med fossilfritt stål

Nyheter

Peab och SSAB har tagit nästa steg i sitt samarbete och presenterar nu tillsammans med Ruukki Construction och fastighetsbolaget Wihlborgs världens första byggnad med fossilfritt stål i Lund, Sverige. Byggnadens vägg – och takkonstruktioner har projekterats och producerats av Ruukki Construction. Delar av byggnaden är tillverkade med SSAB:s fossilfria stål.
Foto: Stefan Olsson

Som första byggbolag använder nu Peab fossilfritt stål i ett byggprojekt. Byggnaden (Tomaten 1) i Hasslanda i Lund är en industrianläggning om 6000 kvadratmeter. Det fossilfria SSAB-stålet har använts i tillverkningen av sandwichpaneler till delar av byggnadens väggar som producerats av Ruukki Construction i Finland. Beställare och byggherre är fastighetsägare Wihlborgs och hyresgäst blir kontraktstillverkaren Inpac.

– Vi är oerhört stolta över att vara en del av en historisk förflyttning för vår bransch. Byggnaden är ett startskott för arbetet att på bred front minska klimatpåverkan inom stålsegmentet. Det är samhällsbyggnad på riktigt och tillsammans med Ruukki och SSAB stärker sig nu Peab ytterligare för att möta kundernas höga krav på mer hållbara materialval, säger Jesper Göransson, koncernchef Peab.

– Det är fantastiskt att se hur stora kliv framåt den hållbara utvecklingen kan ta när den görs tillsammans med andra – projektet med Peab och Ruukki visar vad som faktiskt är möjligt redan nu. För SSAB handlar det inte bara om att få ned de egna utsläppen med det fossilfria stålet, utan också att få bidra till att sänka koldioxidavtrycken i andra delar av värdekedjan, säger Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB.

– Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur vi kan revolutionera framtidens byggande tillsammans med våra kunder. Vi är stolta att vara med och driva byggbranschen framåt med våra produkter som inte bara är tillverkade med fossilfritt stål, utan också utvecklade med hållbarhet och produktens hela livscykelpåverkan i åtanke, säger Sami Eronen, vd Ruukki Construction.

– Vi kan bara nå branschens mål om klimatneutralitet om vi samverkar och tillsammans utvecklar produkter och byggnader som gör verklig skillnad. Det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen och vi som beställare har ett stort ansvar att hela tiden öka vår egen kravnivå så att hela kedjan präglas av höga hållbarhetsambitioner, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Bygg- och anläggningsbranschen ska uppnå klimatneutralitet till år 2045 och för det behöver nya material och produkter med en låg klimatpåverkan användas på bred front. År 2026 kommer SSAB:s stål tillverkat med HYBRIT-teknologi att finnas på marknaden och möjliggöra för bolag inom byggsektorn att drastiskt minska koldioxidutsläppen inom stålsegmentet. HYBRIT-teknologin innebär att järnmalm direktreducerats med vätgas och fossilfri el till skillnad från kol och koks som används i en masugnsprocess. Restprodukten blir då vatten i stället för koldioxid.

Både Peab, genom partnerskapet med SSAB, och Ruukki Construction, som dotterbolag till SSAB, säkras tillgång till det fossilfria stålet och har för avsikt att använda det i kommande projekt från och med år 2026.  Det nya stålet bidrar till en långsiktigt hållbar tillväxt inom sektorn och är en viktig del i hela Sveriges klimatomställning.

Idag står bygg- och fastighetssektorn gemensamt för cirka en femtedel av Sveriges inhemska koldioxidutsläpp. Inom nyproduktion står tillverkning av material och produkter för den allra största andelen av klimatpåverkan. Att bygga världens första byggnad med fossilfritt stål är därmed en milstolpe för hela branschen.

Foto: Lars Hamrebjörk

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L), besöker under onsdagen projektet i Lund. Vid pressträffen kommer ledande företrädare från Peab, Wihlborgs, Ruukki Construction och SSAB samt lokala aktörer att närvara. Även media har bjudits in.

Foto: Lars Hamrebjörk

Ytterligare information finns tillgänglig på:
https://peab.se/losningar/minskad-klimatpaverkan/varldens-forsta-byggnad-med-fossilfritt-stal/

Foto: Anna Malm