Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Seminarium kring förändringar i EN 15804

Nyheter

SIS anordnar ett kostnadsfritt seminarium om förändringar för standarden för miljövarudeklarationer, EPD.

Standarden SS-EN 15804 Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler. Som behandlar hur miljövarudeklarationer EPD, beräknas har reviderats genom ett tilläggsdokument A2.

Standarden ligger till grund för den struktur som ska säkerställa att alla EPD:er för byggprodukter är framtagna, verifierade och presenterade på ett harmoniserat sätt.

SIS anordnar ett kostnadsfritt seminarium där förändringarna presteras och diskuteras.
Till anmälan