Parkbron över Varnan går vidare i European Steel Design Award

Nyheter

Parkbron över Varnan i Kristinehamn har gått vidare i European Steel Design Award. Organisationen, European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), där SBI är medlem arrangerar vart annat år tävlingen. Medlemsländerna nominerar ett antal stålbyggnadsprojekt och bland dessa projekt utser juryn sedan det bästa projektet från respektive land.

Det projekt som utsågs till det bästa svenska projektet är Parkbron över Varnan – ”Stealthbron” – i Kristinehamn. Bland de projekt som går sedan vidare utses i nästa steg en totalvinnare samt ett specialpris till bästa broprojekt.

Här kan du se alla 13 projekten till European Steel Design Award som har gått vidare.

Bron över Varnan i Kristinehamn är en ny länk i stadens gång- cykelnät och ingår som del i en helhetsgestaltning av den nya stadsparken vid Svinvallen som utformats av Karavan landskapsarkitekter.
Vinklar och kantiga former, som underlättar sikt och rörelser, och varma färger i brunt, orange och cortenstål återfinns i flera delar av parkens gestaltning och som även fått prägla brons gestalt och färgsättning.

Tanken är att bron ska vara ”enkel”, i ordets mest positiva bemärkelse, som innebär att den inte tar hela rummet i anspråk genom överdrivet stora gester. Rörelsen över bron regisseras med inbjudande utvidgningar vid landfästena och med sidor som lutas utåt mot mitten, den högsta punkten. En oväntad dynamik i upplevelsen skapas då brospannet öppnar sig och vyer ges över parken, vattnet och in mot staden. Den jordnära färgsättningen förankrar bron i omgivningen och framhäver kontrasten mellan utsida och insida med olika nyanser av brunt och med ett lågt intimt ljusrum längs brobanan för att förstärka känslan av insida.

Brons arkitektur är ett uttryck för det konstruktiva systemet med bärande stållådor i sidorna, vilka bildar en rörelse av triangulära volymer – en närmast stealthliknande geometri. Räcket med sina konstanta höjd 1,4 meter över brobanan bidrar till intrycket av triangulära former då det förefaller ha en varierande höjd som möter sidobalkarnas lutande linjer.

Bron är utförd i ett spann, ca 25 meter, och med total längd inklusive landfästen/ramper om ca 44 meter. Fri brobredd 3,5 m. För att hålla nere längden på ramperna har konstruktionshöjden på brobanan pressats till 300 mm och brobanan lutar 1:20 mot en högpunkt. Stålbron byggdes på fabrik och lyftes på plats. Stöden består av pålade landfästen i betong. Brons överbyggnad är utformad som en trågbalksbro i stål

Arkitekt: &Rundquist
Stålentreprenör: Stål & Rörmontage
Konstruktör: Structor Bro- och Anläggning Malmö
Beställare: Kristinehamns kommun

Foto: Kasper Dudzik. Kristinehamn 20201014-15. Nybyggd gångbro över ån Varnan knyter ihop centrum med stadsparken.
Foto: Stål & Rörmontage
European Steel Design Awards 2021