Ny bok: Beräkningsexempel Stålbyggnad

Nyheter

I den nya boken har professor emeritus Torsten Höglund, KTH och Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren, Stålbyggnadsteknik sammanställt 31 beräkningsexempel. Exemplen är mycket utförliga och ger vägledning på vanligt förekommande, och knepiga, frågeställningar om hur eurokoder och andra standarder ska tillämpas.

Beräkningsexemplen är baserade på samlade erfarenheter från uppförda byggnader. Beräkningsexemplen svarar på vanligt förekommande frågeställningar om hur eurokoder och andra standarder ska tillämpas. Syftet med beräkningsexemplen är att belysa och vägleda konstruktörer, stålbyggare och andra intresserade i dessa vanligt förekommande situationer. På så sätt kan mycket erfarenhet tillgodogöras och rena felaktigheter undvikas.

Beräkningssamlingen består av 31 fristående exempel samt en del vägledning kring tankesätt och antaganden som är nödvändiga. Exemplen är utarbetade i Mathcad 15, vilket är ett vanligt förekommande program i branschen med ett programmeringsspråk som är förhållandevis intuitivt. Sidantalet i boken är 266.

Beräkningssamlingen är utarbetad av professor emeritus Torsten Höglund, KTH. Exemplen är utvalda och granskade av Bo-Gert ”Lurvas” Lundgren, Stålbyggnadsteknik.

Klicka här för att läsa mer om boken och beställning!