Glad sommar!

Nyheter

Efter en mycket speciell vår är det dags att ägna sig åt vila, återhämtning och fritidsaktiviteter under en välförtjänt semester. Mellan veckorna 29–33 kommer vi att delvis stänga kansliet, vilket då medför längre svarstider på frågor och leveranstider vid beställningar av litteratur.

Vi vill passa på att önska alla riktigt en glad sommar!


För den som har intresse och möjlighet, vill vi tipsa om två mycket intressanta stålbyggnadsprojekt som pågår under sommaren. Du kan läsa mer om projekten på tidningen Stålbyggnads webbplats, klicka på rubrikerna nedan för att komma dit.

Hisingsbron i Göteborg

13 juli: Skepp med tolv stora stålkonstruktioner lägger till i Frihamnen.
20 juli: Pråmen med brons fyra pyloner passerar genom Götaälvbron. Farleden är avstängd.
20–28 juli: Pylonerna monteras på Hisingsbron. Farleden är avstängd i längre perioder.
Slutet av juli: Lyftspannet kommer på fartyg som lägger till i Frihamnen.
21 augusti: Lyftspannet monteras på Hisingsbron. Farleden är avstängd i sju dagar.

Brobyte på norra delen av den s.k. Getingmidjan i Stockholm

24–29 juni: Rivning av Norrströmsbron
10–14 juli: Lagerbyten på stöden till Norrströmsbron
11 juli: Första delen av bron anländer Stockholm via Mälaren
15–16 juli: Montering av första delen
16 juli: Andra delen av bron anländer Stockholm via Mälaren
21–22 juli: Montering av andra delen
17 augusti: Getingmidjan öppnar för trafik