Första stålprisindexsänkningen på ett år

Nyheter

Nu är månadens Stålprisindex uppdaterat och det går att se en justering på -1,9 enheter från föregående uppdatering.

Det är den första sänkningen av index sedan ett år tillbaka. Under 2021 steg index varje månad vilket gav en ökning med totalt 73,1 enheter under året.

Stålprisindex publiceras varje månad och motsvarar prisutvecklingen för stålbyggnadsprodukter. Här hittar du Stålprisindex.