EPD Generatorn One Click LCA tillgänglig via SBI

Nyheter

Vi hör allt oftare att kunder till våra medlemsföretag efterfrågar miljövarudeklarationer (EPD:er) på de produkter som levereras. Nu kan vi genom ett samarbete med One Click LCA erbjuda tillgång till en kostnadseffektiv EPD Generator.

Den ökande efterfrågan beror givetvis på ökade miljökrav på byggprodukter, något som troligtvis kommer att fortsätta öka.
Att ta fram en EPD på ”traditionellt sätt” kräver mycket resurser av företaget, tar tid och är kostsamt. 150–200 kkr är inte ovanligt, särskilt första gången en sådan process ska göras.

För att effektivisera och kapa kostnader för företagen som behöver redovisa EPD:er samarbetar SBI med One Click LCA. Det möjliggör för stålbyggare som använder verktyget att reducera kostnaderna till ca 1/10 per publicerad EPD. Dessutom är det möjligt att ta fram projektspecifika EPD:er som kan användas vid anbud och liknande.
SBI har under lång tid undersökt olika sådana generatorer och vi anser att One Click LCA är det bästa alternativet.

Är ni intresserade av mer information? Hör då av er till Björn eller Erik så berättar vi mer.
I filmen nedan från Stålbyggnadsdagen 2020 berättar Panu Pasanen, vd på Bionova, mer om verktyget.