EPD-generator för stålbyggnadsbranschen

Nyheter

Vi på Stålbyggnadsinstitutet får allt oftare frågor från stålbyggare, leverantörer och andra aktörer som behöver hjälp med att besvara frågor om EPD- och miljödata. Ni kanske redan har fått sådana frågor från era kunder?

Nya krav

Bakgrunden är givetvis att ökande krav från samhället driver på och sätter press på tillverkare. Till exempel har vi i Sverige en ny lag från 1 januari 2022 som ger alla byggherrar ansvar att upprätta obligatoriska klimatdeklarationer som ska skickas in till Boverket. Det finns inget krav i den nya lagen om att upprätta EPD:er men flera stora byggentreprenörer kräver redan EPD:er vid upphandlingar.
Ett accepterat sätt att visa och kvantifiera den klimatpåverkan vid tillverkning har är att upprätta EPD:er, för de huvudsakliga produktgrupper ni tillverkar.
Att ta fram EPD:er har hittills varit kostsamt och tidskrävande, 150–200 kkr per EPD är inte ovanligt.

EPD-generator

En EPD-generator är en programvara som automatiserar processen och reducerar kostnaderna avsevärt. Dessutom kan programmet användas för att ta fram EPD-data som kan användas vid anbud och liknande.
Stålbyggnadsinstitutet samarbetar med företaget One Click LCA erbjuda EPD-generatorn med samma namn https://www.sbi.se/epd-generator/

Kostnad

Vi har under lång tid utvärderat olika tillgängliga generatorer (5 olika) med det tydliga resultatet att One Click LCA är det bästa på marknaden. Både ur pris- och funktionsaspekter.
För små företag med omsättning mindre än 2 MEUR är priset 12 000 kr per år för en licens. Priset ökar med trappsteg upp till 37 000 kr per år om företagets omsättning är högre än 50 MEUR för starter nivå.
Det tillkommer en engångskostnad för grundlig utbildning i programvaran (onboarding) samt publicering och tredjepartsverifiering av EPD:n, som sedan är giltig i fem år.

OBS! Dessa priser gäller för medlemmar i SBI övriga betalar ca 30 % mer.

Mycket nytt

Vi förstår att hela området med miljökraven kan vara nytt med många nya begrepp att ta till sig. Men vår förhoppning är att så många företag som möjligt tar till sig informationen och börjar arbeta med frågorna. Det kommer vara viktigt för framtiden. Läs gärna mer i informationsmaterialen nedan.
– Kostnadsfri broschyr om EPD:er https://www.sbi.se/produkt/introduktion-till-miljovarudeklarationer-epd/
– Kostnadsfri manual för användning av vår EPD-generator: https://media.sbi.se/securepdfs/2022/06/EPD-generator-Guide-for-anvandning-av-generator-1.1.pdf
– Artikel i vår tidning om EPD:er https://www.stalbyggnad.se/hallbarhet/epd-i-fokus/
– Nedan kan du se inspelningen från en informationsträff

För med information eller licensfrågor kontakta oss på SBI!
Telefon: 08-661 02 80
E-post: epd@sbi.se