Bästa examensarbete inom stålbyggnad 2023

Nyheter

Under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete 2023 ut till Henrik Ruuth och Niklas Thuresson från LTH.
Fotograf: Mattias Hamrén

Under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete 2023 ut till Henrik Ruuth och Niklas Thuresson från Lunds Tekniska Högskola.

Motivering
Examensarbetet behandlar dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar i stål. På grund av dessa broars höga förhållande mellan styvhet och vikt är inte sällan dynamiska kriterier snarare än bärförmåga dimensionerande. De dynamiska egenskaperna är dock mer komplicerade att gaffla in än bärförmåga.
Examensarbetet presenterar en omfattande parameterstudie med syftet att bestämma de viktigaste parametrarna vad gäller dynamiska egenskaper hos gång- och cykelbroar. Beräkningar görs med FEprogrammet Abaqus i kombination med Pythonscript för generering av modeller och analyser av dessa.
Det är ett intressant arbete och rapporten är tack vare sin föredömliga disposition trevlig att läsa. Arbetet är därför väl förtjänt av priset som bästa examensarbete inom Stålbyggnad 2023.

Om stipendiet
Stipendiet delas ut av Stålbyggnadsinstitutet, i år för 19:e gången. Syftet är att uppmuntra studenter på civilingenjörsutbildningarna inom Väg- och vattenbyggnad eller Samhällsbyggnad att välja att göra sitt avslutande examensarbete inom stålbyggnadsomsrådet. Stipendiet finansieras av Structorstiftelsen.
Vinnarna får dela på 50 000 kr.

Juryn 2023
Mikael Möller, Senior Structural Engineers
Erik Forsgren, COWI