TECON Entreprenad AB


Adress:Åsebyberg 790
Telefon:+46 708 70 08 97
Kontaktperson:Tennce Carlsson

Tecon genomför leverans och montage av avancerade stålkonstruktioner för broar och petrokemisk industri. Tecon genomför även budgetkalkylering samt support vid projektering och projektplanering för avancerade broprojekt.
Nyligen levererade projekt är; Brobalkar för ombyggnad av motorvägsbro över Nordre älv, Kungälv och Rörgator till St1 raffinaderi, Göteborg.