Tecnoresolut AB


Adress:Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka
Telefon:08-550 660 20
Kontaktperson:Pedram Araghi

Tecnoresolut är ett konsultföretag inom byggkonstruktion och VVS.

Tecnoresolut AB startades hösten 1989. Grundare är Hossein Araghi, som under en längre tid arbetat i branschen innan han bestämde sig för att starta företaget.  
 
Företaget har sedan starten projekterat VVS i ett stort antal byggnader i Sverige, företrädesvis i Stockholm. 
 
Under senare år har företagets verksamhet breddats till att också innehålla byggnadskonstruktion. I många projekt genom åren har det ingått att leverera byggnadskonstruktionstjänster. Tidigare har dessa utförts med hjälp av underkonsulter men nu har det strategiska beslutet fattats att utföra dessa tjänster med egen personal.

Under åren har företaget fått resursförstärkning av seniora ingenjörer utanför Sveriges gränser. Det har borgat för att Tecnoresolut kunnat åta sig större och mer komplicerade projekt till en för beställaren bra ekonomi.  

Vi tror inte att ensam är stark. Därför har vi många samarbetspartner i branschen.