Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Starka Betongelement AB


Adress:Box 520, SE-291 25 Kristianstad
Telefon:044-20 25 00
Kontaktperson:Thomas Bengtsson

Som självständigt familjeföretag med cirka 225 medarbetare tillverkar och levererar vi kvalitetsprodukter för bygg- och anläggningsändamål.