Saferoad Smekab AB


Adress:Box 12160, 291 12 Önnesta
Telefon:44-767 00
Kontaktperson:Mats Alexandersson

Smekab Citylife – en ledande tillverkare med lång tradition

Vår historia tog sin början i skånska Önnestad redan 1961. Då hette vi Skoglösa Mekaniska AB (senare känt som Smekab) och tillverkade högkvalitativa stallinredningar i samarbete med De Laval Sales AB, ett samarbete som fortfarande pågår. Under de senaste 40 åren har vi gått från att bygga stallinredningar till att bli ledande innovatörer av produkter och tjänster som bidrar till ökad säkerhet och trivsel i urbana miljöer.

Sedan 2017 heter vi Smekab Citylife och varumärket representerar vårt bolag Saferoad Smekab AB.

Smekab Citylife utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar för att skapa attraktiva urbana miljöer. Räckes- och avspärrningslösningar har sedan 70-talet varit en stor del av företagets erbjudande vilket fortfarande består och utvecklas. Utbudet har kompletterats under åren och i dag erbjuds ett brett sortiment av möbler för offentlig utemiljö, väderskydd för hållplatser, cykelparkeringar och produkter för cyklism.

Smekab Citylife erbjuder också produkter för bygg- och anläggning, samt legoproduktion och varmförzinkning.

Vi erbjuder kvalitetsprodukter med hög funktionalitet, säkerhet och tidsenlig design. Utveckling och förbättring sker kontinuerligt genom ett nära samarbete med arkitekter, konstruktörer, formgivare och kunder.

Smekab Citylife har sitt huvudkontor i skånska Önnestad, och är representerade med bemannade kontor i Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Saferoad Smekab AB har varit en del av den norska industrikoncernen SAFEROAD sedan den grundades 2008. Huvuddelen av koncernens erbjudande riktar sig mot vägbyggnation. Läs mer på www.saferoad.com