Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

RRS Smide AB


Adress:Åkerslundsgatan 9, 262 73 ÄNGELHOLM
Telefon:0431-41 56 80

Vår huvudsakliga verksamhet är tillverkning av stålkonstruktioner samt serviceuppdrag för industrier och inom byggnadsverksamheter. Speciell kompetens finns för tillverkning av räcken, trappor, svetsning och reparationsarbeten.