RRS Smide AB


Adress:Åkerslundsgatan 9, 262 73 ÄNGELHOLM
Telefon:0431-41 56 80

Vår huvudsakliga verksamhet är tillverkning av stålkonstruktioner samt serviceuppdrag för industrier och inom byggnadsverksamheter. Speciell kompetens finns för tillverkning av räcken, trappor, svetsning och reparationsarbeten.