Optima Engineering AB


Adress:Masthamnsgatan 5, 413 27 Göteborg
Telefon:031-700 17 70
Kontaktperson:Mikael Furu

Optima Engineering AB startades 2016 med målsättning att bidra till ett effektivare byggande. Sedan dess har Optima genomfört över 400 olika konstruktionsuppdrag för entreprenörer, fastighetsägare, industrier och offentliga beställare både nationellt och internationellt. Företaget har idag ca 30 medarbetare och omsätter ca 40 miljoner kronor årligen.

Optima levererar såväl tekniskt som produktionsmässigt optimala lösningar och bidrar därigenom till tids- och kostnadseffektivt byggande. Med bred erfarenhet och personligt engagemang, tillsammans med moderna projekteringsverktyg och beräkningsmetoder, medverkar Optima till minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet för kunden, för ett effektivare byggande.

Optimas uppdrag innefattar olika typer av byggnader såsom kontor, bostäder, skolor, industri- och affärsbyggnader samt anläggningar för såväl offentliga som privata aktörer. Mer information om verksamheten finns under tjänster.