Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

OCS Overhead Conveyor System AB


Adress:Företagsgatan 7–9, 504 64 Borås
Telefon:+46033 23 34 40
E-post:ka@ocs.se
Kontaktperson:Kenth Almqvist

Med huvudkontor i Borås, en av Sveriges och Europas ledande städer på textil och mode, har OCS en historia från 1960-talet som specialist på interna transportsystem för konfektionsbranschen. Sedan 1993, då dagens OCS startade har marknaden emellertid breddats avsevärt med fokus på fordons-, flyg och ytbehandlingsindustrin. I dag verkar vi på en global marknad med kunder över hela världen och närvaro i flera världsdelar.