Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

NCC Teknik


NCC Teknik arbetar med teknisk rådgivning, projektering av ny teknik och nya arbetsmetoder. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.