Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

NCC Teknik


Adress:Vallgatan 3, 170 80 Solna
Telefon:08-585 510 00

NCC Teknik arbetar med teknisk rådgivning, projektering av ny teknik och nya arbetsmetoder. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.