KS-Construct AB


Adress:Drottninggatan 18b, 702 10 Örebro
Telefon:019-304080
Kontaktperson:Andreas Segelström

Construct startades 2015 i Örebro och har 15 konstruktörer som använder sig av modern 3D-teknik i avancerade och utmanande projekt, stora som små.
Man har bred erfarenhet inom olika områden så väl nybyggnad som om- och tillbyggnad. Projekten omfattar alla skeden med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik och grundläggning. I uppdragen, stora som små, arbetar erfarna och kvalificerade ingenjörer arbeta med yngre medarbetare vilket ger en positiv utveckling.