Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Kiwa Inspecta AB


Adress:Box 30100, 104 25 Stockholm
Telefon:010 479 30 00

Kiwa i Sverige består av fyra olika bolag: Kiwa Inspecta, Kiwa Inspecta Technology, Kiwa Inspecta Nuclear och Kiwa Certifiering.

Kiwa Inspecta-bolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi 650 medarbetare som arbetar på något av våra 26 lokalkontor, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Vi hjälper våra kunder att minska risken för person- och miljöskador samt nå högre tillgänglighet och kvalitet.
Välkommen till Kiwa Inspecta!