KE gruppen AB


KE gruppen grundades 1986 i Stockholm och är idag en framgångsrik och mycket erfaren aktör inom bygg- och anläggningskonstruktion.
Adress:Ynglingagatan 16, 11347 Stockholm
Telefon:+46(0)10-482 89 50
Kontaktperson:Per Aspemar

Sedan 2013 är företaget en del av Geosigma som också erbjuder tjänster inom mark/gata/VA, vatten, miljö, landskapsarkitektur, berg och mätsystem.