Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

KE gruppen AB


KE gruppen grundades 1986 i Stockholm och är idag en framgångsrik och mycket erfaren aktör inom bygg- och anläggningskonstruktion.
Adress:Ynglingagatan 16, 11347 Stockholm
Telefon:+46(0)10-482 89 50
Kontaktperson:Per Aspemar

Sedan 2013 är företaget en del av Geosigma som också erbjuder tjänster inom mark/gata/VA, vatten, miljö, landskapsarkitektur, berg och mätsystem.