Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Ing Joel L Jonsson AB


Adress:Aspvägen 1, 342 50 Vislanda
Telefon:0472-341 95

Ingenjör Joel L Jonsson AB är ett kunskapsbaserat företag med spetskompetens som arbetar på konsultbasis i huvudsak med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner.

Vi utför kontroller, besiktningar, granskningar, utredningar och övervakningar enligt gällande regler både enligt svensk och europeisk standard över hela europa.