Ing Joel L Jonsson AB


Adress:Aspvägen 1, 342 50 Vislanda
Telefon:0472-341 95

Ingenjör Joel L Jonsson AB är ett kunskapsbaserat företag med spetskompetens som arbetar på konsultbasis i huvudsak med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner.

Vi utför kontroller, besiktningar, granskningar, utredningar och övervakningar enligt gällande regler både enligt svensk och europeisk standard över hela europa.