HiFIT Scandinavia AB


Adress:Reutersgatan 4, 413 20 Göteborg
Telefon:073 618 7797
Kontaktperson:Arnar Björn Björnsson

HiFIT-Scandinavia är ett  kompetensintensivt företag som levererar tjänster och kunskaper till stålbranschen med fokus på utmattningsbelastade stålkonstruktioner.  HiFIT är ett väletablerad företag på europeisk marknad med flera års erfarenhet inom området efterbehandling och förbättring av svetsade stålkonstruktioner med HFMI (High Frequencey Mechanical Impact).  Verksamheten i Scandinavia erbjuder sina kunder helhetslösningar inom detta område för att uppnå optimala, hållbara och kostnadseffektiva stålkonstruktioner. Detta omfattar bland annat avancerade analyser, designoptimering samt svetsefterbehandling och kvalitetssäkring.