Geosigma AB


Vi är teknikkonsulter med djup expertis och brett kunnande inom miljö, vatten, berg, geoteknik, mark, gata, VA och landskapsarkitektur. Vi är ledande inom förorenad mark, grundvatten och berg och vi strävar efter ledarskap inom fler områden.
Adress:Sankt Eriksgatan 113, 113 43 Stockholm
Telefon:+46(0)10-482 89 50
Kontaktperson:Karina Skalmstad