Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Force Technology Sweden AB


Adress:Tallmätargatan 7, 721 34 Västerås
Telefon:021-490 30 00

För oss på FORCE Technology kommer våra kunder alltid i första hand oavsett om det gäller rådgivning eller tjänster för privata eller offentliga verksamheter i Skandinavien och internationellt.

Vi fokuserar på produkt- och konceptutveckling, design, produktionsoptimering samt drift och underhåll av industrifaciliteter inom följande områden:

– Optimering och automatisering av produktion och processer
– Materialanvändning, skydd och analyser
– Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering
– Sjöfartsteknik
– Integrity Management
– Sensorteknikutveckling och tillämpning
– Optimering och utveckling av driftledningssystem
– Energi, klimat och miljö.

Vår kompetens bygger på en stabil grund av över 70 års erfarenhet inom innovativ utveckling och användning av kunskap och teknik.

Vi erbjuder våra kunder unika konkurrensfördelar genom våra flexibla, innovativa och värdehöjande lösningar som baseras på förtroende och ett nära samarbete, vilket ger ett värde för båda parter.

FORCE Technology har sitt högkvarter i Brøndby utanför Köpenhamn. Vi har också dotterbolag i Sverige, Norge, USA, Ryssland, Kina och Singapore.