EOV Sverige AB


Eld & Vatten // EOV Sverige AB startades av 3 bröder, Erik, Johan & Björn Wahlström, med kontor i Stenungsund, Göteborg, Nyköping & Stockholm.

Adress:Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund
Telefon:+46 303 654 20
Kontaktperson:Björn Wahlström

Vi har ett flertal agenturer inom passivt brandskydd, bl. a CON-rfb, en väl dokumenterad brandskyddsfärg för Stål, aluminium mm. Vi utför även brandskyddsdokumentationer & brandutredningar, med egen personal. Vi är aktiva över hela Sverige.