Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

EOV Sverige AB


Eld & Vatten // EOV Sverige AB startades av 3 bröder, Erik, Johan & Björn Wahlström, med kontor i Stenungsund, Göteborg, Nyköping & Stockholm.

Adress:Hyvelvägen 3, 444 32 Stenungsund
Telefon:+46 303 654 20
Kontaktperson:Björn Wahlström

Vi har ett flertal agenturer inom passivt brandskydd, bl. a CON-rfb, en väl dokumenterad brandskyddsfärg för Stål, aluminium mm. Vi utför även brandskyddsdokumentationer & brandutredningar, med egen personal. Vi är aktiva över hela Sverige.