COWI AB


Adress:Vikingsgatan 3, 411 04 Göteborg
Telefon:010-850 10 00

COWI är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag. Vi är över 1000 medarbetare med inriktning mot miljö, byggnad och fastighet, infrastruktur, industri, process och energi samt CAD och IT.

COWI – den naturliga samarbetspartnern