Byggnadstekniska Byrån Sverige AB


Adress:Stadsgården 10, 9tr. 116 45 Stockholm
Telefon:010-161 10 00

BTB är ett expansivt företag, konsulterande inom byggnadskonstruktion, byggteknik, geokonstruktion och geoteknik, med specialistkompetens inom stålkonstruktion.
Vår ambition är att uppfylla kundernas behov, skapa förtroende och vara den främsta samarbetspartnern inom de områden vi är verksamma. Våra engagerade medarbetare är vår viktigaste resurs och det är deras professionalitet och kunnighet som gör att våra kunder återkommer.
Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Jönköping, Örebro och Lund.