Byggnadssmide AB


Adress:Björkholmsvägen 20, 141 46 Huddinge
Telefon:08-94 60 60
Kontaktperson:Dennis Björdin

Byggnadssmides verksamhet utgörs av tillverkning och montering av alla former av stålkonstruktioner samt servicesmide inom bygg och industri.