Avanze Byggteknik


Telefon:​0702-99 51 21
Kontaktperson:David Cedin

Avanze Byggteknik är en byggkonsult som arbetar med helheten. Med över 18 år i branschen som konstruktör inom stål, trä och betong och i kombination som diplomerad fuktsakkunnig utförs projektering med hög kvalitet. Arbete utförs även under entreprenadskedet med fuktmätningar, kontroller, KA och besiktning. Hög kompetens finns inom industrisektorn inom olja-gas och petrokemisk industri.