Certifiering av Stålbyggnadskonstruktörer

Inbjudan

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N, är ett kurspaket om 3x2 kursdagar som ligger till grund för personcertifieringen CSK – Certifierad stålbyggnadskonstruktör. Nästa kursomgång startar i september 2021.

Stålbyggnadsprojektering, SBP-N, är ett kurspaket om 3×2 kursdagar som ligger till grund för personcertifieringen CSK – Certifierad stålbyggnadskonstruktör. Kurspaketet ger en mycket gedigen genomgång av konstruktörers färdigheter från projektering med kvalitetssäkring till konstruktionens verkningssätt. Stor vikt läggs vid att kunna förstå var instabilitetsfenomen kan uppträda och hur det ska hanteras.

Kurspaketet kan läsas som en vanlig fortbildningskurs, utan certifieringskraven (inlämningsuppgifter och tenta) eller med målsättning personcertifiering. Kursdeltagarna behöver inte ange på förhand vad ambitionen är. Det är också fullt möjligt att slutföra certifieringen vid ett senare tillfälle. Personcertifieringen genomförs av Nordcert då samtliga kursmoment är avklarade (inlämningsuppgifter och tenta).

Söker du en certifierad konstruktör till nästa projekt eller vill se vilka som redan är certifierade? Se listan här!

Kursdagar:
Planering pågår med preliminär start i september 2021
Projektering (2 dagar)
Hallbyggnader (2 dagar)
Flervåningsbyggnader (2 dagar)
Tenta enligt överenskommelse, ca 2–3 månader efter sista kurstillfället

Plats: SBI, Kungsträdgårdsgatan 10

Avgifter: Kursavgiften är 4 000 kr per dag för personer anställda på ett företag som är medlem i SBI. Övriga betalar 5 500 kr per dag. I kursavgiften ingår lunch och fika samt kurslitteratur.
Tentamen kostar 1 500 kr för medlemmar och 3 000 kr för övriga.