Årsmöte 2024 med webbinarium

Inbjudan

Välkommen till kostnadsfritt webbinarium och årsmötet den 23:e maj där SBI kommer redovisa 2023 års verksamhet. Mötet är öppet för alla anställda hos SBI:s medlemsföretag. Här får vi bland annat en möjlighet att ta del av den nya Byggproduktförordningen som medför tuffare hållbarhetskrav – vad innebär den för dig som stålbyggare?

Direkt efter webbinariet kommer årsmötet att hållas där SBI kommer redovisa 2023 års verksamhet.
Webbinariet och mötet kommer att gå att följa online via Microsoft Teams.
Länken skickas strax innan start.

Alla intresserade från våra medlemsföretag är välkomna!

Program

  • Webbinarium kl. 15:00-16:00
  • Paus kl. 16:00-16:15
  • Årsmöte kl. 16:15-17:00

Program – Webbinarium kl. 15:00-16:00

Bygg­konjunkturens berg och dalbana – Fredrik Isaksson, Chefekonom på Byggföretagen (start kl. 15:00)
Byggkonjunkturen har, som bekant, medfört ett tufft läge för många i branschen. Oro i omvärlden och ett tufft ränteläge är några av orsakerna. Men kan det vara så att en ljusning börjar skymta längre fram?
På webbinariet har vi nöjet att ha med oss Fredrik som kommer att dela med sig av Byggföretagens framtidsscenarion.

Nya Byggproduktförordningen medför nya hållbarhetskrav – Sara Elfving, expert byggprodukter på Boverket (start ca kl. 15:20)
Byggproduktförordningen berör de flesta företag som är verksamma inom byggbranschen och under 2024 beslutar EU om en ny version av förordningen.
En stor förändring blir att byggmaterialproducenter kommer att behöva deklarera produkters klimat- och miljöegenskaper på liknande sätt som i dagens prestandadeklarationer.
Sara Elfving från Boverket kommer att uppdatera oss om det senaste i frågan.

Green Claims Directive – vad är okej att påstå i sin kommunikation? – Sofie Lärkhammar och Charlotte Debong, miljö- och hållbarhetskonsulter på WSP (start ca 15:40)
Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare och det är inte ovanligt att aktörer och verksamheter gör ”miljöpåståenden” eller ”gröna påståenden” om sina produkter eller tjänster utan att det finns särskilt mycket fakta eller bevisbakgrund. Det finns redan idag lagstiftning som reglerar detta (marknadsföringslagen) men nu tar EU hårdare tag mot så kallad ”greenwashing” genom ett nytt direktiv, som parlamentet röstade igenom i mars 2024. Bryter man mot direktivet kan det leda till kännbara ekonomiska konsekvenser för företaget.
Sofie Lärkhammar och Charlotte Debong, miljö- och hållbarhetskonsulter på WSP, kommer att berätta mer om det nya EU-direktivet och vad som kommer vara viktigt att tänka på gällande kommunikation och ”gröna påståenden”.